Chí Phèo #2 - Bùi Công Nam

Lời/Lyrics:  Ô ì á í a mai chúng ta đấp xây kết duyên trọn đời Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi Ô ì á í a anh sẽ không dối gian phá tan nhà người Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi người ơi....
  • VIDEOS
    477
  • LIKES
    140