Chúc tỏ tình thật nhiều - Muvik

Lời/Lyrics: Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Cười ý hí hí Sống lâu một tí.
  • VIDEOS
    70
  • LIKES
    81