Đi về đâu - Tiên Tiên

Lời/Lyrics: Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa, xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi, thôi thôi thôi thôi nhung nhớ.
  • VIDEOS
    54.5k
  • LIKES
    1.6k