Đồ chơi SIDA - Hoài Bảo

Lời/Lyrics:  Ngoài đường bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm đi mà không có người lớn theo thế nào cũng có chuyện đi đi, cho đi, tôi đi ngủ kệ nó, bắt cóc thì bắt cóc bỏ đi 6 năm trời, cha cũng có cho con được cái gì đâu
  • VIDEOS
    4k
  • LIKES
    371