Take it slow - LIME

Lời/Lyrics: One, two, three, má em như nóng bừng, cũng chỉ vì anh đó. Từng nhịp từng nhịp chạm trái tim em. Đừng vội chi chứ Take It Slow Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu Em sẽ giữ mãi những phút giây, phút giây, phút giây.
  • VIDEOS
    8.8k
  • LIKES
    2k