Westside SQUAD 1 - jombie ft Dế Choắt & Endless

Lời/Lyrics:  Tụi mày chỉ biết hút không chịu đi khám phá Đứng dậy mà cầm sách bút mày đi với tao mà đánh giá Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền và đánh cá Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra
  • VIDEOS
    8.5k
  • LIKES
    1.3k