Ai đi - Hoài Linh

Lời/Lyrics: Nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu? Ủa sao dzậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Lốt An Giơ Lét em sang Hiu Sần đây này. Xong em vào em đưa cái vé cho nó, xong mà em thấy 1 cái điều vô cùng vô lý
  • VIDEOS
    160
  • LIKES
    25
Liên hệ/QC: 0901.261.800