Anh là của em #2 - Karik

Lời/Lyrics: Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi I want marry you Anh sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt Anh sẽ không bao giờ,anh sẽ không bao giờ
  • VIDEOS
    2.6k
  • LIKES
    350