Bà đẹp tuyệt vời - Xuân Hinh

Lời/Lyrics: Này Này Này Em muốn nhận xét Về sắc đẹp của bà Tí có được không (Mời anh cứ tự nhiên) Vầng...Ui dời bà đẹp Bà đẹp tuyệt vời (Cảm ơn anh) Cách đây 20 năm bà là tiên Bà gặp thằng thanh niên nào
  • VIDEOS
    12.2k
  • LIKES
    11.3k
Liên hệ/QC: 0901.261.800