Cái gì nó nổ ấy nhỉ - Xuân Hinh

Lời/Lyrics: Cái gì Cái gì nó nổ ấy nhỉ Cái gì nó nổ ấy nhỉ Cái gì nó nổ ấy nhỉ Cái gì nó nổ ấy nhỉ Ôi giời. Cái gì nó nổ ấy nhỉ Ôi giời ơi, thế là đời tôi nó lại buộc chặt vào cái xe này rồi
  • VIDEOS
    99
  • LIKES
    20