Chòm sao bên anh - Muvik

Lời/Lyrics: Chòm sao dõi theo anh trên những đoạn đường anh đi Vì tinh tú sát bên lắng nghe những điều anh nghĩ suy Là em lấp lánh như ngôi sao hộ mệnh bên anh Mỗi ngày dài, nghĩ về anh... Chòm sao dõi theo anh
  • VIDEOS
    15.6k
  • LIKES
    830