Đi đâu chơi tết - Vanh LEG

Lời/Lyrics: Đi đâu chơi nhớ Biết đường về sớm nghe chưa Uống ít thôi không có Say là bẹt tà là nhè Ngày đầu năm đừng nên quá đà , Rượu bia vừa vừa phải thôi Không mất vui đấy bạn ei
  • VIDEOS
    15.3k
  • LIKES
    1.6k