Dối lừa #2 - Nguyễn Đình Vũ

Lời/Lyrics:  em đã trao tình yêu cho một người nữa bao lâu nay, giấu đi những yêu thương kia sâu trong những ngày đôi ta xa cách.
  • VIDEOS
    197
  • LIKES
    64