Em đừng thả thính #2 - Vanh LEG ft Nhật Anh Trắng

Lời/Lyrics: Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung Bay lung tung bay lên không trung Thính ở nơi đây chính em đã thả em đã thả cho bọn FA Thính của em thả Em Thả Em Thả Em Thả Em Thả Em Thả Em Thả E rảnh em thả cho vui
  • VIDEOS
    48.1k
  • LIKES
    2.7k