Em sai rồi, Anh xin lỗi em đi - Chipu

Lời/Lyrics: Người hỡi Những điều anh đã nói rất đúng Em sai rồi em sai rồi em sai rồi Anh xin lỗi em đi (Có những lúc em vô tâm hơn là bận tâm) Em đã sai Anh xin lỗi em đi (Có những lúc em vô tư chẳng cần sầu tư)
  • VIDEOS
    7.3k
  • LIKES
    501
Liên hệ/QC: 0901.261.800