Lời anh chưa thể nói - Nightcore

Lời/Lyrics: Chờ đợi bao lâu anh không nói ra. Nghe trong lòng ôi sao xót xa. Vì sao khoảng cách đôi ta xa quá biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa. Vẫn nơi đây chỉ còn mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh.
  • VIDEOS
    9.8k
  • LIKES
    488