Lời chúc Tết - La Thành

Lời/Lyrics: Dạ năm mới, dạ xin kính chúc anh chị Gia đình trăm năm hạnh phúc Nhà mình thì sung túc Anh thì ngày càng "up" Là... là tiếng anh là lên đấy anh chị lên đấy (Tiếng việt là xuống) Còn chị thì ngày càng "múp"
  • VIDEOS
    182
  • LIKES
    15