Mình Cưới Nhau Đi #1 - PJNBOYS ft. HUỲNH JAMES

Lời/Lyrics: Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh xây tình nồng trọn kiếp bên em. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hay là mình, là mình cưới nhau đi.
  • VIDEOS
    1.2k
  • LIKES
    90
Liên hệ/QC: 0901.261.800