Mình Cưới Nhau Đi #2 - PJNBOYS ft. HUỲNH JAMES

Lời/Lyrics: Thế nào thế nào? Em tính đi. Hay là lên phường, ta đăng kí kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu? Anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chợt cảm thấy lắng lo. Lỡ mai mốt em chán, tự nhiên cái mám trai.
  • VIDEOS
    563
  • LIKES
    49
Liên hệ/QC: 0901.261.800