Một nhà - Nightcore

Lời/Lyrics: Khi hai ta về 1 nhà Khép đôi mi chung 1 giường Đôi khi mơ cùng 1 giấc Thức giấc chung 1 giờ Khi 2 ta chung 1 đường Ta vui chung 1 nỗi vui Nước mắt rơi 1 dòng SỐNG CHUNG NHAU 1 ĐỜI
  • VIDEOS
    151.2k
  • LIKES
    1.5k
Liên hệ/QC: 0901.261.800