Ngày xưa em đến - Anh Khang

Lời/Lyrics: Không biết mai này đây Khi bước trên đường quen Liệu mình có gặp nhau Như ngày xưa khi đông về Nhẹ nhàng anh sẽ hát Những bài hát để tặng riêng em Anh vẫn còn Yêu em nhiều lắm người ơi!
  • VIDEOS
    18.4k
  • LIKES
    3.2k