Người tôi yêu - Chi Dân

Lời/Lyrics: Nếu một ngày em Lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành. Thì xin ai kia hãy khóc Với những cảm thông Của chính mình. Em sẽ ngừng khóc, Em sẽ cười thôi. Vì người tôi yêu giận dỗi Nên mít ướt như vậy thôi !
  • VIDEOS
    1.7k
  • LIKES
    277