Nhậu Ca - Loa Phường

Lời/Lyrics: Ey, Nhậu mà không say người ta không gọi là đi nhậu Nhậu cùng anh em phải uống không say không về Nâng chén lên 23 Yô, 23 Yô Anh em lại tương phùng Hãm phanh kịp lúc Dù say nhưng ta không gục
  • VIDEOS
    2
  • LIKES
    0
Liên hệ/QC: 0901.261.800