Nhỏ lớp trưởng 1 - Ginô Tống, Lục Anh

Lời/Lyrics:  Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thướt tha, lướt qua. Ôi thật là xinh quá, dzui quá (khà khà). Vào 1 lớp mà nam còn ít hơn là nữ.
  • VIDEOS
    36.8k
  • LIKES
    2.6k
Liên hệ/QC: 0901.261.800