Ông Bà Anh #1- Muvik

Lời/Lyrics:  Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV Ông bà anh yêu nhau thời chưa có Iphone Ông bà anh yêu nhau từ những lá thư tay Ông bà anh yêu nhau cho đến mãi sau này Ông bà anh yêu nhau đi khắp phố xa
  • VIDEOS
    32.5k
  • LIKES
    1.4k