Quảng cáo Điện máy Xanh - DMX

Lời/Lyrics: Bạn muốn mua TV (bạn muốn mua TV...) Đến điện máy xanh (đến điện máy xanh...) Bạn muốn mua tủ lạnh (bạn muốn mua tủ lạnh...) Đến điện máy xanh (đến điện máy xanh...) Máy lạnh máy giặt (máy lạnh máy giặt...)
  • VIDEOS
    13.1k
  • LIKES
    658