Real TẾT #1 - Muvik

Lời/Lyrics: Tao mặc quần đùi xem pháo hoa Không bị đuổi ra Tao đi lì xì không cần bao Ếu bị làm sao Tao xem táo quân xong ngồi khó Vãi cả gắt Gói bánh chưng không cần khuôn Cắt tiết gà không cần nhắc Dọn nhà mà không cần ai bắt
  • VIDEOS
    550
  • LIKES
    37
Liên hệ/QC: 0901.261.800