Số nhọ #2 - Lip B

Lời/Lyrics: Hẹn anh trên Zalo Thấy anh chạy ô tô Em cũng thấy thích thích thích Nhưng em chỉ sợ là em phô Nào ngờ anh ngỏ lời Làm con tim em rối bời ôi trời ơi trai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp chi mà đẹp quá vậy
  • VIDEOS
    15.6k
  • LIKES
    1.8k