Sống xa anh chằng dễ dàng #3 - Bảo Anh ft. Mr Siro

Lời/Lyrics: Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng.
  • VIDEOS
    1.1k
  • LIKES
    118
Liên hệ/QC: 0901.261.800