Tết tết tết - V/A

Lời/Lyrics: Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết đến khi ta cùng cười
  • VIDEOS
    800
  • LIKES
    39
Liên hệ/QC: 0901.261.800