Tôi muốn làm lớp trưởng - Bé Heri (Gia đình là số 1)

Lời/Lyrics: Nếu tất cả các bạn bầu tôi làm lớp trưởng, tôi xin hứa với các bạn. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình, cống hiến hết sức mình cho các bạn. Các bạn sẽ không hối hận nếu bầu cho tôi. Chung - He - Ri.
  • VIDEOS
    539
  • LIKES
    40
Liên hệ/QC: 0901.261.800