Từ ngày em đến #1 - DALAB

Lời/Lyrics: Một ngày vẫn thế Vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm Vẫn trôi qua đủ 24h Chẳng có chi để mong chờ Từ ngày em đến Thấy, thấy đêm đen tàn nhanh hơn Sớm mai khẽ khàng êm ru Nghe đời ta như mơ
  • VIDEOS
    44.5k
  • LIKES
    989
Liên hệ/QC: 0901.261.800