Về nhà ăn tết - Justa Tee, Big Daddy

Lời/Lyrics: Anh em mình cùng về quê Mình cùng về quê Về nhà ăn tết... Tết tết Về đâu Về nhà ăn tết... Tết tết Ông về đâu Về Hà Nội này Tết tết Ông về đâu Tôi về quê chứ Tết tết Về nhà ăn tết... Tết tết
  • VIDEOS
    6.9k
  • LIKES
    1.1k