Xấu trai - Chi Dân

Lời/Lyrics: Anh yêu em bởi vì điều tự nhiên nhất Vì trái đất vẫn còn xoay mà anh vẫn ở đây Vì trái tim anh gặp em đập hay lỗi nhịp Và vì khi em khóc anh cũng yếu lòng Và vì từng ngày nhớ mong...
  • VIDEOS
    287
  • LIKES
    84