You and only you - Kangsome

Lời/Lyrics: Hén ri kai ku bòp bòn Nào nao ráp ớ ao chèn troai Hè é ri kài ku bò quò Xui xúi tớ chu nớ u chén phai Hò óm rít phan riu pài cò Rù xùa lái píp lai i pịp tua Pù úm chít phan bìm Fróm tơ ao rờ rai ờ pua púa
  • VIDEOS
    22.2k
  • LIKES
    11.7k