CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN
Muvik tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi hy vọng bạn cũng làm như vậy.
Khóa hoặc chấm dứt tài khoản
Tài khoản của bạn có thể bị khóa hoặc chấm dứt nếu có nhiều hành vi vi phạm bản quyền hoặc có các vi phạm trong Điều khoản sử dụng.
Thông báo vi phạm bản quyền
Nếu bạn tin rằng sản phẩm, nội dung của bạn đang bị vi phạm bản quyền và đăng ở trên trang web hoặc ứng dụng của Muvik hoặc được đăng bởi Muvik, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền.
Thông báo hợp lệ phải bao gồm những điều sau đây:
1. Họ tên đầy đủ,địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
2. Mô tả rõ ràng và đầy đủ về nội dung của bạn mà bạn tin rằng đã bị vi phạm bản quyền.
3. URL hoặc xác định vị trí của nội dung bạn cho là vi phạm bản quyền.
4. Bạn tin rằng việc sử dụng các nội dung bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, tổ chức, hoặc pháp luật và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.
5. Bạn đồng ý rằng khiếu nại trên của mình là đúng sự thật và nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Gửi các thông tin trên cho chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MUVIK
Địa chỉ: Số 2 Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Email: info@muvik.vn
Thông báo phản đối vi phạm bản quyền
Nếu bạn nhận được một thông báo vi phạm bản quyền mà bạn tin là sai, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một thông báo phản đối.
Thông báo hợp lệ phải bao gồm những điều sau đây:
1. Họ tên đầy đủ,địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
2. Mô tả rõ ràng và đầy đủ về nội dung của bạn đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa vì vi phạm bản quyền.
3. Bạn cho rằng nội dung bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa của bạn không hề vi phạm bản quyền.
4. Bạn đồng ý rằng khiếu nại trên của mình là đúng sự thật và nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Gửi các thông tin trên cho chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MUVIK
Địa chỉ: Số 2 Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Email: info@muvik.vn
Fax:
Các thông báo phản đối có thể mất nhiều thời gian làm việc để hoàn thành, vì vậy hãy kiên nhẫn.
Chúng tôi sẽ sớm có thông báo phản hồi lại cho bạn.

COPYRIGHT POLICY
Muvik respects the intellectual property rights of others and we expect you to do the same.
Account Suspension or Termination
If you believe that your copyright-protected work was posted on Muvik ‘s website or app, or otherwise hosted by Muvik, without authorization, you may submit a copyright infringement notification. The notification must include the following:
1. An email address, physical address or phone number so that we can contact you.
2. A clear and complete description of your work that you believe has been infringed.
3. The URL or other identifying location of the allegedly infringing work.
4. A statement that you have a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or law.
5. A statement that it’s true and you will take full responsibility for your action.
Submit the above information to us:
Muvik Joint Stock Company
Address: No 2 Le Duc Tho st, Cau Giay District, Hanoi city, Vietnam
• Email: info@muvik.vn
Copyright Infringement Counter-Notification
If you receive a copyright infringement notification that you believe to be in error, you may provide us with a counter-notification. It must include the following:
1. An email address, physical address or phone number so that we can contact you.
2. Identify the location, including any URL, of the work that has been removed or disabled.
3. A statement that you have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
4. A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or law.
5. A statement that it’s true and you will take full responsibility for your action.
Submit the above information to us:
Muvik Media Joint Stock Company
Address: No 2 Le Duc Tho st, Cau Giay District, Hanoi city, Vietnam
• Email: info@muvik.vn
The counter-notification process may take times to complete, so please be patient.
We will contact you as soon as possible.

Liên hệ/QC: 0901.261.800